ابی عبدالله یا حسین اب عبدالله( 2بار)

آخر یه روزی میرسه مهدی صاحب الزمون

با پرچم یا لثارات راه میندازیم یه کاروون

میریم به مکه مدینه . کرب وبلا سقا خونه

آی عاشقا ضریح میسازیم برای قبر فاطمه . برای قبر فاطمه


ابی عبدالله یا حسین اب عبدالله( 2بار)